TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

www.itecosteel.com

1. ACORDUL LEGAL

Termenii și condițiile din prezentul document constituie acordul legal dintre dvs., ca Utilizator pe de o parte și ITECO STEEL SERVICE SRL pe de altă parte. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții înainte de utilizarea în orice mod a site-ului.

Utilizarea serviciilor oferite în cadrul site-ului, implică acceptarea în totalitate și necondiționată din partea dumneavoastră a termenilor și condițiilor de utilizare a acestora.

Sunteți rugat să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. Daca nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, vă rugăm să nu folosiți nici site-ul www.itecosteel.com și nici serviciile oferite prin intermediul acestuia.

 2. DEFINITII. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Site: www.itecosteel.com  este proprietatea SC ITECO STEEL SERVICE SRL și este întreținut și administrat de SC ITECO STEEL SERVICE SRL cu sediul social în Voluntari, Cartierul cu Cireşi, Str. Drumul Becheanului, Nr. 11J, Vila 12, Etaj 1, Judeţ Ilfov înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/6356/2020, CUI RO23404768, Cont bancar RO83 BTRL RONC RT02 2079 4801 (RON) şi RO33 BTRL EURC RT02 2079 4801 (EUR) deschise la Banca Transilvania, email: [email protected]

Serviciul oferit prin intermediul site-ului constă în:

  • Promovarea produselor metalurgice existente în Oferta SC ITECO STEEL SERVICE SRL.
  • Vânzarea bunurilor sus menționate prin Licitații online

ITECO: este denumirea prescurtata a SC ITECO STEEL SERVICE SRL sau a oricăreia din filialele sale, în funcție de titularul procedurii de insolvență de unde provine bunul scos la licitație.

Termenii și condițiile generale pentru vizitatorul și utilizatorul site-ului se aplică relației dintre acesta, pe de o parte și ITECO, pe de altă parte.

Utilizator: orice persoana fizica care are vârsta peste 18 ani sau orice persoană juridică înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la termeni și condiții generale de utilizare a site-ului.

Accesul pe site se face fără a deține un cont, însă participarea la licitațiile on-line se permite exclusiv utilizatorilor înregistrați, pe baza de  adresă de email (User) și Parolă.

Sunteți răspunzători de păstrarea confidențialității asupra userului și parolei dumneavoastră. Sunteți de acord să ne sesizați în legătură cu orice utilizare neautorizata a parolei și a contului dumneavoastră. În cazul în care ati uitat parola sau doriți să o modificați, accesați „Contul Meu” și butonul „V-ați uitat parola”.

Daca veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, sau veți accesa fraudulos participarea la licitațiile on-line, avem dreptul să suspendăm sau să ștergem contul dumneavoastră, fara nici un fel de notificare prealabilă sau despăgubire, precum și de a pretinde acoperirea tuturor daunelor și prejudiciilor pe care le-ați generat atât ITECO cât și creditorilor debitoarei prin acțiunea dvs.

Utilizatorului i se interzice reproducerea sau modificarea site-ului, indiferent de scop, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea ITECO.

Capacitatea de a contracta: În sensul legii civile (art.1180 Cod Civil) care arata că orice persoană care nu este declarată incapabila de lege și nici oprită să încheie anumite acte, are posibilitatea să contracteze.

Pentru a adjudeca un bun, Utilizatorul persoană fizică declară implicit că are capacitatea de contracta odată cu participarea la licitație.

Utilizatorul persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare. Au calitatea de organe de administrare persoanele care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, în numele și pe seama persoanei juridice (art.209 Noul Cod civil).

Produs: Denumire generică utilizată pe site care reprezintă bunurile metalurgice care fac obiectul promovării și vânzării online.

Bunuri: Bunuri mobile în sensul Codului Civil (acel lucru care nu are o așezare fizică și poate fi mișcat dintr-un loc în altul, prin forța proprie sau cu concursul unei energii străine, fără să-și piardă valoarea economică), repartizate pe site în trei sau mai multe categorii, în scopul ușurării căutării de către utilizator.

Pentru a adjudeca un bun mobil, Utilizatorul persoana juridica declara implicit ca are capacitatea de contracta odată cu participarea la licitație și nu poate opune ITECO lipsa mandatului.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului participarea la licitații și care conține informații despre Utilizator. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Prin crearea unui cont pe site-ul www.itecosteel.com sunteți de acord cu Termenii și Condițiile specificate în continuare, iar prin intermediul unei înregistrări (o singură dată), Utilizatorul acceptă Termenii și condițiile generale pentru Utilizator de fiecare dată când Utilizatorul se conectează pe site-ul Web, indiferent dacă participa la licitații sau nu. Acordul utilizatorului nu poate fi transferat unei terțe părți.

Ne rezervam dreptul de a opera modificări asupra conținutului termenilor și condițiilor, în orice moment, fără să anunțăm prealabil. Modificările aduse intră în vigoare de la data publicării lor pe site.

Utilizatorul este obligat, după ce a accesat site-ul, să se comporte decent și să nu modifice sau fraudeze conținutul site-ul. Utilizatorul răspunde pentru toate acțiunile pe care le desfășoară pe site-ul web după ce a obținut acces prin intermediul parolei de utilizator.

Utilizatorul garantează acuratețea și completitudinea datelor personale furnizate prin înregistrarea unui cont de utilizator. Dacă datele furnizate se schimbă în orice moment, Utilizatorul este obligat să ne informeze despre această modificare prin actualizarea informațiilor privind datele.

Ne rezervăm dreptul de a refuza și/sau de a rezilia dreptul la înregistrare unilateral.

Vă informăm că păstrăm datele personale furnizate prin înregistrare pe toată perioada în care contul de utilizator este activ, precum și pe perioada legala impusa pentru păstrarea documentelor financiar contabile pentru cei care participa la licitații și achiziționează bunurile licitate pe site. Prin înregistrarea pe site, Utilizatorul își exprima acordul de utilizare și păstrare a Datelor personale înregistrate în modalitatea mai sus expusă.

Licitație: procedura electronica și publica prin care bunurile ofertate de ITECO sunt scoase la vânzare și adjudecate pe principiul „cel mai mare preț oferit”.

ITECO va publica pentru fiecare licitație în parte termenii și condițiile speciale în care aceasta se desfășoară. În cazul unei defecțiuni tehnice a site-ului, ceea ce face ca acesta să nu fie complet accesibil și / sau inaccesibil pentru utilizatori, ITECO are dreptul de a reprograma licitația în termen de 48 de ore.

Utilizatorul acceptă prin înregistrare că a înțeles și este de acord cu circumstanțele speciale ale unei licitații pe internet și cu imperfecțiunile tehnice care pot apărea. ITECO nu își asumă nicio răspundere pentru orice prejudiciu care poate apărea în orice fel, direct sau indirect, inclusiv, dar fără a se limita la prejudiciul care rezultă din utilizarea site-ului, cu excepția cazului în care a existat o neglijență deliberată a ITECO. Mai exact, ITECO nu își asumă nicio răspundere pentru niciun fel de daune care apar în vreun fel prin sau din:

  • utilizarea ilegală a site-ului de către o terță parte,
  • pierderea de date, deteriorarea fișierelor, accesul ilegal la computere sau fișiere, viruși răspândiți prin intermediul site-ului Web sau alte programe sau fișiere ilegale sau orice altă consecință a utilizării care se face pe site-ul Web.
  • Imposibilitatea utilizării site-ului,
  • lipsa de informare corectă și completă a utilizatorului cu privire la bunurile scoase la licitație;

Oferta ITECO: înregistrarea pe site a produselor oferite spre vânzare, a caracteristicilor descriptive și funcționale ale acestora, a situației juridice, a prețului de pornire a licitației, a datei de începere a licitației și a datei limita de închidere a licitației și reprezintă oferta de a vinde.

Oferta utilizatorului: înregistrarea pe site de către utilizator, acceptarea condițiilor de participare la licitației organizata de ITECO și participarea efectiva la licitație, prin plasarea unei oferte superioare ultimei oferte înregistrate, acțiuni ce reprezintă oferta de a cumpăra.

Codul produsului: Număr unic de identificare a produsului, generat automat de platforma Site-ului la listarea Ofertei ITECO, format dintr-un sir de caractere alfanumerice. Codul este utilizat pentru urmărirea procesului de licitație și a plăților și se regăsește în pagina produsului.

Preț de pornire: prețul de care licitația începe, prezentat în oferta ITECO; prețul include tva.

În cazul bunurilor ofertate, datorită prevederilor complexe din Codul fiscal privind regimul tva, acesta se va stabili după adjudecare, în funcție de regimul tva aplicabil și situației fiscale ale Utilizatorului Persoana Juridică.

Utilizatorii persoane juridice sunt rugați să se adreseze ITECO, prin email, pentru orice clarificări privind tva-ul aferent. Nici o reclamație sau o modificare a prețului net de adjudecare (fără tva) nu va fi admisa.

Pas de licitație: reprezintă suma minima ce poate fi oferita de utilizator peste ultimul preț afișat la licitația pentru produsul respective.

Adjudecatar: utilizatorul care a oferit prețul cel mai mare în timpul alocat licitației de către ITECO.

Prin adjudecarea unui bun, Utilizatorul Adjudecatar devine promitent-Cumpărător iar proprietarul, prin reprezentant ITECO, devine promitent-Vânzător.

Utilizatorul Adjudecatar va trebui să furnizeze datele necesare finalizării vânzării, menționate la secțiunea ”date personale”.

Astfel procesul verbal de licitație (care echivalează cu un antecontract de vânzare) se va încheia la momentul în care s-a ofertat prețul cel mai mare, iar timpul alocat pentru licitare a expirat astfel încât nu mai exista posibilitatea licitării unui alt preț.

Procesul verbal de licitație: Document virtual sau scris, emis de ITECO și comunicat Adjudecatarului prin email, prin care acestuia i se confirma adjudecarea produsului la licitație precum și celelalte condiții pentru transferul de proprietate.

Procesul verbal de Adjudecare: Documentul scris, translativ de proprietate, semnat de ITECO și Adjudecatar olograf sau electronic, care se încheie după plata integrala a bunului mobil.

Contract de vânzare cumpărare: pentru bunurile mobile contractul se considera a fi încheiat intre pârțile contractuale la data plătii integrale a bunului iar dovada proprietății se face cu procesul verbal de adjudecare.

Plăți: Plata pretului produselor adjudecate  până la valoarea de adjudecare se face în aceleași modalități ca mai sus. Termenul maxim de plata este, 5 zile lucrătoare.

LICITAȚIA ONLINE – procedura de participare și închidere a licitației

Licitațiile încep joia, la ora 9:00, și se termina în lunea următoare, la ora 15:00 (valabil pentru licitațiile cu frecventa săptămânală);

După ce Utilizatorul se autentifica în Cont, poate plasa o ofertă, după începerea licitației, prin apăsarea butonului cu suma în lei, care reprezintă prețul de pornire al licitației, în cazul în care nu exista deja o oferta depusa sau, dacă un alt Utilizator a depus deja o oferta, participantul are posibilitatea să supraliciteze cu următorul pas de licitație (+10 EUR) sau cu o ofertă mai mare.

În situația în care oferta participantului va fi depășita de un alt ofertant, acesta va fi notificat pe email sau poate observa acest lucru în pagina licitației.

În situație în care se înregistrează o oferta în ultimele 3 minute ale licitației, ora de închidere a licitației se va prelungi cu 3 minute și tot așa, până când nu se va mai înregistra nicio oferta nouă în ultimele 3 minute ale licitației.

Cea mai mare ofertă va fi considerată oferta câștigătoare. Daca exista un singur Utilizator care a ofertat cel puțin prețul de pornire, acesta va fi declarat Adjudecatar. 

 3. Livrarea produselor

Produsele se ridica din locația indicata în descrierea produsului de către câștigătorul licitației după achitarea integrala a sumei licitate, în timpul orelor de program, de luni pana vineri intre 09-17, cu programare în prealabil.

4.  Retur produse

Ruturnarea produselor se va efectua numai in limitele şi cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Adjudecatarii, ulterior îndeplinirii condițiilor adjudecării bunurilor, vor fi responsabili pentru ridicarea produselor achiziționate din locul în care acestea se afla.

Neridicarea bunurilor în termen de maxim 10 zile de la data plații prețului sau întocmirii actului de adjudecare/contractului de vânzare, da dreptul ITECO să perceapă o taxa de depozitare de 1% din prețul produselor pe zi de întârziere, pana la data ridicării acestora.

Ridicarea produselor cu întârziere se poate face numai după prezentarea dovezii plații taxei de depozitare acumulate.

Ulterior întocmirii actelor privind transferul proprietății bunurilor, cumpărătorul nu va putea solicita returul produselor, vânzătorul neputând fi obligat la returnarea sumelor primite reprezentând prețul produselor.

 5. Politica de confidențialitate

SC ITECO STEEL SERVICE SRL se angajează să vă respecte și să vă protejeze confidențialitatea datelor. Respectam Regulamentul european pentru protecția datelor cu caracter personal (UE 2016/679) precum și legislația naționala aplicabila;

În aceasta notificare va vom spune în detaliu modul în care utilizam și împărtășim informațiile dvs. personale și va vom explica drepturile dvs. aferente prelucrărilor de date cu caracter personal.

Legat de ACORD, în contextul colectării și folosirii datelor dvs., am luat toate masurile tehnice pentru ca dvs. să ne puteți oferi acest acord în deplina cunoștința de cauza, de la prima și pana la ultima dvs.. interacțiune cu acest site.

Ce date cu caracter personal colectam?

Prin raportare la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se stabileşte faptul că:

Părţile sunt de acord să îşi prelucreze reciproc datele cu caracter personal pe durata existenţei prezentului contract, cât şi după încetarea acestuia, pe o perioadă determinată (dar nu mai mult de 10 ani). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi numele/dnumirea, data nașterii/înregistrării, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

*Orice altă persoană interesată care doreşte să beneficieze de bunurile şi serviciile SC ITECO STEEL SERVICE SRL pot fi rugați să pună la dispoziție date personale cum ar fi: numele/denimirea persoanei, data naşterii/înregistrării, CNP/CUI, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, serie şi număr Carte de identitate, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor prin intermediul cărora se vor transporta bunurile, datele de identificare ale şoferilor acestor autovehicule,precum şi orice alte date ce decurg din naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice şi relaţiilor comerciale dintre subscrisa şi ceilalţi parteneri de afaceri.

Părţile stabilesc faptul că prelucrarea datelor personale se vor efectua doar în scopul derulării relaţiilor comerciale dintre cele două părţi, cât şi pentru punerea la dispozitia organelor judiciare, fiscale, s.a în cazul în care vor fi solicitate, cât şi pentru a preîntâmpina săvârşirea de infractiuni sau alte fapte ilegale pe parcursul derulării noastre noastre.

Părţile convin că vor prelucra datele în mod sigur, vor aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Părţile convin că au dreptul de a solicita în orice moment accesul la datele lor cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către cealalta parte.

Părţile îşi dau acordul expres ca să îşi trimită reciproc e-mailuri (inclusiv în scop de marketing).

Părţile îşi asigură suportul pentru facilita obţinerea acordului şi din partea angajaţilor celor două părţi (privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal al acestora) care vor materializa relaţiile comerciale dintre  cele două societăţi (agenţi vânzări, soferi de camioane, direcotri zonali, ş.a)